ESP8266 LCD NOKIA5110

Jak do ESP8266 podłączyć wyświetlacz LCD NOKIA5110.

Wykorzystałem moduł WeMos D1 mini i wyświetlacz LCD Nokia5110.

Podłączenie jest bardzo proste i opisane w komentarzach w pliku. W poszczególnych egzemplarzach wyświetlaczy należy dobrać wartość kontrastu (standardowo jest 0x3A). Podświetlanie ekranu nie jest podłączone. Tekst wypisywany na wyświetlaczu można dowolnie zmienić. Funkcja lcd.setCursor(pozycja_w_linii, numer_linii) ustala od jakiej pozycji funkcja lcd.print(„tekst do wypisania”) ma zacząć wypisywać podany tekst. Pozycje w linii i linie na wyświetlaczu są liczone od 0. Wyświetlacz ten ma 6 linii po 12 znaków.

Po skompilowaniu i wgraniu programu podany tekst zostanie wypisany na ekranie wyświetlacza. Jeśli okaże się, że w twoim Arduino IDE nie masz zainstalowanej biblioteki ESP8266_Nokia5110, to należy ją doinstalować wchodząc kolejno; Szkic/Dołącz bibliotekę/Zarządzaj bibliotekami.

#include <ESP8266_Nokia5110.h>
//      D1_mini 5110 GPIO
#define PIN_RESET D1  // 1  5
#define PIN_SCE  D2  // 2  4
#define PIN_DC  D3  // 3  0 
#define PIN_SDIN D4  // 4  2
#define PIN_SCLK D5  // 5  14
// LCD Vcc .... 3.3v   6
// LCD BL podświetlenie ? 7 niepodłączony (regulacja potencjometrem lub PWM)
// LCD Gnd ....  G   8

//konfiguracja wyświetlacza
ESP8266_Nokia5110 lcd = ESP8266_Nokia5110(PIN_SCLK,PIN_SDIN,PIN_DC,PIN_SCE,PIN_RESET);


void setup() {
 lcd.begin(); //inicjuje objekt lcd
 lcd.clear(); // czyści ekran
 lcd.setContrast(0x3A); // dobrać wartość kontrastu
 lcd.setCursor(0,0); // pozycja kursora w linii 1
 lcd.print("WeMos D1 min");// wypisz tekst od pozycji kursora
 lcd.setCursor(0,1); // pozycja kursora w linii 2
 lcd.print("ESP8266 12-E");
 lcd.setCursor(0,2); // pozycja kursora w linii 3
 lcd.print("-2017-03-18-");
 lcd.setCursor(2,3); // pozycja kursora w linii 4
 lcd.print("Hello World");
 lcd.setCursor(0,4); // pozycja kursora w linii 5
 lcd.print("To dziala!!!");
 lcd.setCursor(1,5); // pozycja kursora w linii 6
 lcd.print("Nokia 5110");

}

void loop() {

}

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *